Ασφάλεια Αλλοδαπών

/Ασφάλεια Αλλοδαπών

Foreign-National

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αλλοδαπών Εργαζομένων , Επισκεπτών, Φοιτητών:

Όλοι οι αλλοδαποί που  διαμένουν στην Κύπρο υποχρεούνται από το νόμο να έχουν ασφάλιση υγείας. Η ασφάλιση είναι μια προϋπόθεση για την απαραίτητη εγγραφή στις Αρχές Μετανάστευσης.  Η Υφήλιος Ασφαλιστική προσφέρει προγράμματα ασφάλισης που πληρούν όλες τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Τι περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνεται ενδονοσοκομιακή περίθαλψη, με ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα, κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο, ημερήσια νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή), ημερήσια νοσηλεία σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης, ωφέλημα τοκετού και κάλυψη μεταφοράς σορού. Μπορεί  να επεκταθεί η κάλυψη με επιπρόσθετο ασφάλιστρο για να συμπεριλάβει εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, με ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα, κατά περίοδο ασφάλισης και κατά άτομο και κατά ιατρική επίσκεψη.

ΣΧΕΔΙΟ Α Β
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ (Υποχρεωτική απο το Νόμο)
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €8.600 €8.600
Ανώτατο ποσό κατά περίοδο ασφάλισης κατά άτομο €13.700 €13.700
Ημερήσια νοσηλεία (Κανονικό δωμάτιο και τροφή) €70 €70
Ημερήσια νοσηλεία (Μονάδα εντατικής παρακολούθησης + τροφή) €175 €175
Ωφέλημα τοκετού (Φυσιολογικού ή Καισαρική τομή):
Αυτό το όφελημα είναι πληρωτέο εφόσον ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον 10 μήνες μετά την έναρξη της ασφάλειας
€520 €520
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού στη χώρα τους €3.420 €3.420
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
Ανώτατο ποσό κατά Ασθένεια ή Ατύχημα €685
Ανώτατο ποσό κατά περίοδο ασφάλισης κατά άτομο €1.710
Ανώτατο ποσό κατά ιατρική επίσκεψη €17,50
Ποσοστό κάλυψης  90%

 BUTTON