Ασφάλεια Μοτοσικλέτας2019-07-25T11:56:46+02:00

Η εταιρεία μας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη μοτοσικλέτωνΑπο 51cc μέχρι 100cc €60
Απο 101cc μέχρι 225cc €80
Απο 225cc μέχρι 450cc €115
Απο 450cc μέχρι 600cc €145
Πέραν των 601cc €195

Όροι και Προυποθέσεις:

  1. Ονομαστικούς οδηγούς πάνω απο 24 ετών με καθαρό ιστορικό ατυχημάτων και με κανονική άδεια οδήγησης.
  2. Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου παρέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία απαιτούμενη κάλυψη, αναφορικά με την ευθύνη του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου οδηγού, να καταβάλει αποζημιώσεις σχετικά με σωματική βλάβη ή θάνατο, νοσηλεία επείγουσας φύσης οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία.

 
BUTTON