Ασφάλιση Κατα Πάντος Κινδύνου Εργολάβων2019-08-03T00:10:59+02:00

Ασφάλιση Κατα Πάντος Κινδύνου Εργολάβων

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργολάβων παρέχει κάλυψη για ένα πολύ ευρύ φάσμα κινδύνων που έχουν σχέση με την ανέγερση ή κατεδάφιση οικοδομικών και τεχνικών έργων, όπως κτίρια, εργοστάσια, δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια κλπ.

Επιπρόσθετα η κάλυψη επεκτείνετε και καλύπτει την οποιαδήποτε ευθύνη που πιθανόν να δημιουργηθεί σε τρίτους.

BUTTON