Ασφάλιση Ταξιδιού2019-08-02T23:07:06+02:00

Ασφάλιση Ταξιδιού

Οι ταξιδιώτες μπορούν να συνάψουν ασφαλιστική κάλυψη για προσωπικά ατυχήματα κατά τη διάρκεια ενός πρόσκαιρου ταξιδιού τους στο εξωτερικό. Η κάλυψη που προσφέρεται κάτω από ένα τέτοιο ασφαλιστήριο είναι αρκετά περιεκτική σε καλύψεις και αποτελείται από μια σειρά καλύψεων που παρέχουν προστασία σε ταξιδιώτες. Ένα τέτοιο ασφαλιστήριο είναι δυνατό να περιλαμβάνει είτε όλες ή και μέρος των πιο κάτω καλύψεων:

  • Προσωπικά Ατυχήματα για θάνατο ή σωματική βλάβη του ταξιδιώτη ή/και μελών της οικογένειας του που συνταξιδεύουν μαζί του
  • Ιατρικά έξοδα σαν αποτέλεσμα ατυχήματος ή/και ασθένειας
  • Απώλεια ή ζημιά αποσκευών και/ή προσωπικών αντικειμένων
  • Απώλεια ή/και κλοπή κοσμημάτων ή τιμαλφών
  • Ζημιά ή απώλεια σε φωτογραφικές μηχανές, κάμερες κλπ
  • Κλοπή χρημάτων
  • Έκτακτα έξοδα για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης λόγω καθυστέρησης στην άφιξη αποσκευών
  • Επίδομα σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξιδιού που οφείλεται σε ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια
  • Επείγουσα Ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό

BUTTON