Ασφάλεια Οχημάτων

Η εταιρεία μας παρέχει ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων για:

 1. Ευθύνης Έναντι Τρίτου :
  Είναι η Ελάχιστη υποχρεωτική κάλυψη που απαιτείται από τη νομοθεσία. Παρέχει κάλυψη στον ασφαλιζόμενο και στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς έναντι της νομικής τους ευθύνης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων
 2. Πυρός και Κλοπής :
  Παρέχει κάλυψη στον ασφαλιζόμενο και στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς έναντι της νομικής τους ευθύνης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων καθώς επίσης και κάλυψη του ασφαλισμένου όχηματος για απώλεια ή ζημιά από φωτιά , κλοπή ή απόπειρα κλοπής.
 3. Περιεκτική Κάλυψη :
  Παρέχει όλα τα πιο πάνω κάλυψη στον ασφαλιζόμενο και στους εξουσιοδοτημένους οδηγούς έναντι της νομικής τους ευθύνης σε σχέση με θάνατο ή σωματική βλάβη ή ζημιά σε περιουσία τρίτων , κάλυψη του ασφαλισμένου οχήματος για απώλεια ή ζημιά από φωτιά , κλοπή ή απόπειρα κλοπής και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για ζημιά ή απώλεια στο ασφαλισμένο όχημα.

Όροι και Προυποθέσεις

Ασφαλίστε Αυτοκίνητο αξίας €10,000 με μέγιστο κυβισμό 2000cc από €220 τον χρόνο για Έναντι Τρίτου και από €360 τον χρόνο για Περιεκτική. Δωρεάν παράδοση σε όλη την Κύπρο.

Κριτήρια Προσφοράς :

 • Καθαρό ιστορικό τα 5 τελευταία έτη.
 • Εμπειρία οδήγησης στην Κύπρο ή στη δεξιά του δρόμου τουλάχιστον 3 χρόνια.
 • Το όχημα σας να μην είναι αυξημένης ιπποδύναμης.

Έναντι Τρίτου :

 • Οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο που οδηγεί με την εντολή ή εξουσιοδότηση του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδόθηκε το Ασφαλιστήριο νοουμένου ότι είναι μεταξύ 23 έως 70 ετών που είναι κάτοχοι κανονικής άδειας οδήγησης άνω των 2 ετών.
 • Οδήγηση άλλου οχήματος του ιδίου τύπου κατηγορίας
 • Οδική βοήθεια
 • Κάλυψη επιβατών
 • Κάλυψη πέραν της οδού
 • Κάλυψη ανεμοθώρακα & γυαλιών. Ποσό κάλυψης μέχρι €600
 • Προσωπικά ατυχήματα για οδηγούς (MAXIMUM BENEFIT) €4,500
 • Προσωπικά ατυχήματα για οδηγούς (MEDICAL EXPENSES) €450
 • Κάλυψη για ρυμουλκούμενο
 • Φροντίδα ατυχήματος (24 ώρες)

Περιεκτική :

 • Ευθύνης ‘Έναντι Τρίτων (όπως προνοεί η Νομοθεσία)
 • Οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος από δύο ονομαστικούς οδηγούς που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης που ισχύει (εκτός αδείας οδήγησης μαθητευόμενου) και που οδηγεί με την εντολή ή την εξουσιοδότηση του ασφαλισμένου
 • Απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα
 • Ευθύνης Επιβατών
 • Ρυμούλκηση άλλου οχήματος
 • Ανεμοθώρακα/γυαλιά παραθύρων, μέχρι €800
 • Προσωπικά ατυχήματα για οδηγούς (MAXIMUM BENEFIT) €9,000
 • Προσωπικά ατυχήματα για οδηγούς (MEDICAL EXPENSES) €800
 • Οδική βοήθεια
 • Κάλυψη καταιγίδας, θύελλας,. Πλημμύρας & άλλων φυσικών κινδύνων.
 • Κάλυψη Σεισμού
 • Κάλυψη οχλαγωγίας & απεργίας
 • Αντικατάσταση οχήματος με καινούριο όταν κλαπεί και δεν ανευρεθεί η ζημιά υπερβαίνει το 50% της αξίας του (ισχύει για οχήματα ηλικίας μέχρι ενός έτους).
 • Προσωπικά ατυχήματα για οδηγούς €9,000
 • Φροντίδα ατυχήματος

*Οι όροι & προυποθέσεις ασφάλισης καθορίζονται απο τις εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, και πιθανόν να διαφέρουν απο εταιρεία σε εταιρεία.

BUTTON