Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχης2019-08-02T22:20:00+02:00

Ασφαλιστήριο Σκαφών Αναψυχης

Το ασφαλιστήριο σκαφών αναψυχής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες για αποζημίωση του ασφαλισμένου έναντι νομικής ευθύνης προς τρίτους καθώς και ζημιά ή απώλεια που υφίστανται οι μηχανές , τα εξαρτήματα, τα έπιπλα ή ο εξοπλισμός των σκαφών , κ.α. Τα σκάφη αναψυχής καλύπτονται κάτω από Ρήτρες γνωστές ως «Ρήτρες για Σκάφη Αναψυχής» Yacht Clauses.

Η παρεχόμενη κάλυψη περιλαμβάνει κινδύνους όπως :

  • Απώλεια ή ζημιά στο σκάφος από διάφορους κινδύνους όπως φωτιά , κλοπή, προσάραξη κτλ.
  • Ζημιά σε τρίτους
  • Συνεισφορά σε Γενική Αβαρία του άλλου πλοίου
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Κλοπή του σκάφους ή βοηθητικών βαρκών κλπ

Επιπρόσθετα μπορούν να ενταχθούν καλύψεις όπως :

  • Ζημιά σε εξωλέμβιες μηχανές
  • Ζημιά σε εξαρτύσεις (π.χ. πανιά)
  • Απώλεια σε προσωπικά αντικείμενα
  • Ζημιά σε προμήθειες του σκάφους
  • Πόλεμος & Απεργίες

BUTTON