ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

/ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ2019-06-12T18:58:05+02:00

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη προστατέυει τα συμφέροντα των υπαλλήλων σας. Αν ένας εργαζόμενος έχει τραυματιστεί ως αποτέλεσμα, ή κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από την επιχείρηση, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι ο εργοδότης ήταν σε υπαιτιότητά.

Η Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη καλύπτει το κόστος της ενδεχόμενης αποζημίωσης μαζί με τα τυχόν νομικά έξοδα που μπορεί να έχουν. Μαζί μπορούμε να βρούμε την κάλυψη που σας συμφέρει.