Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων2019-08-03T00:08:30+02:00

Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα που μεταφέρονται επί ξηράς από μια τοποθεσία στην άλλη μπορούν να ασφαλιστούν δυνάμει φαλιστηρίου κάτω από ειδικά διαμορφωμένα ασφαλιστήρια «Διαμετακόμισης Εμπορευμάτων» (Goods in Transit). Η Κάλυψη προσφέρεται κυρίως όταν τα εμπορεύματα μεταφέρονται από οχήματα του ιδιοκτήτη τους.

Οι παρεχόμενες καλύψεις μπορεί να είναι :

  • Ζημιά έναντι όλων των κινδύνων ή
  • Ζημιά από Πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή ή φωτιά στο μεταφορικό όχημα
  • Απώλεια λόγω κλοπής στο μεταφορικό όχημα

BUTTON