Ναυτασφαλίσεις2019-08-02T22:37:33+02:00

Ναυτασφαλίσεις

Το Ναυτασφαλιστήριο αποτελείται από διαφορετικά είδη κάλυψης που ονομάζονται «Ρήτρες». Υπάρχουν διαφορετικά είδη καλύψεων και κάποια από αυτά είναι τα ακόλουθα:

ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Α» 1.1.82 (Institute Cargo Clauses A)

Η Ρήτρα Εμπορευμάτων «Α» προσφέρει την πιο πλατιά κάλυψη «Έναντι Όλων των Κινδύνων» που δεν εξαιρούνται ονοματικά

ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «Β»1.1.82 (Institute Cargo Clauses B)

Η Ρήτρα «Β» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά. Αυτοί είναι :

 • Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Σεισμό, Ηφαιστειακή έκρηξη ή Κεραυνό
 • Κάλυψη για αναγκαστική και θεληματική ρίψη εμπορεύματος στη θάλασσα
 • Εισροή νερού θάλασσας/λίμνης ή ποταμού στο πλοίο
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου

ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «C»1.1.82 (Institute Cargo Clauses C)

Η Ρήτρα «C» προσφέρει κάλυψη σε κινδύνους που αναγράφονται ονομαστικά. Και αφορούν ολοκληρωτική απώλεια –καταστροφή των εμπορευμάτων Αυτοί είναι :

 • Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη ή Βύθιση πλοίου ή πλοιαρίου
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμό χερσαίου μεταφορικού μέσου
 • Σύγκρουση ή επαφή πλοίου ή μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό
 • Εκφόρτωση εμπορεύματος σε λιμάνι καταφυγής
 • Ανατροπή ή εκτροχιασμός χερσαίου μεταφορικού μέσου

BUTTON