ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

/ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ασφαλιστική Εταιρεία Τηλέφωνα Υπηρεσία
Προοδευτική Ασφαλιστική 7777 2099 Οδική βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Olympic Ασφαλιστική 7777 1484 Οδική βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Lumen Ασφαλιστική 7000 0690 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Εθνική Ασφαλιστική 7777 8606 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Atlantic Ασφαλιστική 7777 2424 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Κόσμος Ασφαλιστική 2243 7743 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Μινέρβα Ασφαλιστική 2234 9100 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Prime Ασφαλιστική 8000 4040 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Κεντρική Ασφαλιστική 7777 2188 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Ύδρα Ασφαλιστική 7000 0705 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Παγκυπριακή Ασφαλιστική 7777 2199 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Λαική Ασφαλιστική 7777 8283 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Allianz Ασφαλιστική 7777 8707 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Alpha Ασφαλιστική 8000 5656 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Trust Ασφαλιστική 7777 8107 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Commercial General Ins. 7777 1213 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Eurosure Ins.Company Ltd. 8000 2800 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου 7777 1121 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Royal Crown Ασφαλιστική 7777 7773 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων
Υδρόγειος Ασφαλιστική 7777 7377 Οδική Βοήθεια & Βοήθεια Ατυχημάτων