Πολυασφαλιστήριο Γραφείου2019-08-02T23:59:35+02:00

ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ 1- ΚΤΙΡΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πυρκαγία, Κεραυνός, ‘Εκρηξη
 • Καπνός
 • Σεισμός ή Ηφαιστιογενής Έκρηξη
 • Θύελλα, Καταιγίδα Πλημμύρα
 • Κυκλώνας, Ανεμοστρόβιλος, Χαλάζι
 • Διαρροή, Υπερχείλιση, Έκρηξη Σωλήνων
 • Διερευνιτκές Εργασίες για Εντοπισμό της ζημιάς (Έκρηξη Σωλήνων) ανώτατο όριο €1.500.
 • Πρόσκρουση/πτώση Αεροσκαφών ή αντικειμένων που πέφτουν απο αυτά
 • Πρόσκρουση στα Κτίρια
 • Οχλαγωγίες, Απεργίες
 • Εργατικές Αναταραχές
 • Κακόβουλη Ζημιά
 • Κλοπή με διάρηξη
 • Τυχαία ζημιά σε Υποόγειες Σωλήνες νερού ή Ηλεκτρικών καλωδίων, Ανώτατο όριο €1.000
 • ‘Εξοδα Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων, Αποκομιδής Συντριμάτων
 • Αποκομιδή Συντριμμάτων
 • Προσωπικά Αντικέιμενα εργοδοτολυμενων. Ανώτατο όριο €100 ανα εργοδοτουμενου
 • Απώλεια ή ζημιά σε κλειδωνιές. Ανώτατο όριο €500
 • Έξοδα Πυρόσβέσης. Ανώτατο όριο €1.000

ΜΕΡΟΣ 2 – ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ανώατατο όριο 10% – της Αξίας των περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ 3 – ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 • Κατά την περίοδο ασφάλισης €5.000

ΜΕΡΟΣ 4 – ΧΡΗΜΑΤΑ

 • Υπό Διαμετακόμιση – €4.500
 • Στα υποστατικά σε χρηματοκιβώτιο (ώρες εργσίας) – €4.500
 • Στα υποστατοκά σε χρηματοκιβώτιο (με εργάσιμες ώρες) – €1.700
 • Στα υποστατικά εκτόσ χρηματοκιβωτίου (ώρες εργασίας) – €750
 • Στην κατοικία του Ασφαλισμένου – € 700
 • Ζημιά σε χρηματοκιβώτιο – €1.000
 • Προσωπικά αντικέιμενα και εργοδοτούμενου – €100 (ανα άτομο)

ΜΕΡΟΣ 5 – ΑΝΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

 • Κατά την Περίοδο ασφάλισης – €5.000

ΜΕΡΟΣ 6 – ΕΥΘΗΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 • Για κάθε εργοδοτούμενο – €160.000
 • Για κάθε περιστατικό – €3.415.000
 • Για κάθε περίοδο ασφάλισης – €5.125.000

ΜΕΡΟΣ 7 – ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 • Σωματική βλάβη, θάνατο για κάθε περιστατικό €180.000
 • Υλικές ζημίες για κάθε περιστατικό €180.000
 • Για κάθε περίοδο ασφάλισης €260.000

ΜΕΡΟΣ 8 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (για τους εργοδοτούμενους)

 • Θάνατος από ατύχημα – €10.000
 • Μόνιμη ολική Ανικανότητα – €8.500
 • Ιατρικά έξοδα απο επίθεση (ανα υπάλληλο) – €500

ΜΕΡΟΣ 9 – ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Γυαλιά- €4.000
 • Διαφημιστικές πινακίδες – €1.000

BUTTON