Προσωπικών Ατυχημάτων2019-08-02T23:01:34+02:00

Προσωπικών Ατυχημάτων

Αν κάτι πάει στραβά , το πρωτοποριακό σχέδιο Accident Care θα σας προσφέρει τα πιο κάτω:

  • Θάνατο από Ατύχημα
  • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα
  • Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα για 24 μήνες
  • Έξοδα θεραπείας ατυχήματος ▪ Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα
  • Έξοδα μετατροπής κατοικίας λόγω ανάγκης μετά από ατύχημα ή ασθένεια
  • Ιατρικά Βοηθήματα ▪ Ταξιδιωτικές Διευκολύνσεις
  • Έξοδα Νοσοκόμας για κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα
  • Έξοδα ασθενοφόρου κατά περίπτωση ατυχήματος
  • Επείγουσα Ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό

Το σχέδιο προσφέρεται σε άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 64 ετών, με πλήρη απασχόληση και για όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κατηγορίες

BUTTON